Rippikoulu 2018-2019

Rippikouluvaihtoehdot
Seurakuntaelämään osallistuminen
Muualla rippikoulunsa käyvät
Yksityisrippikoulu
Ulkoläksyt
Korvaustehtäviä

Rippikoulu alkaa kaikilla perhemessulla 30.9.2018 klo 11 seurakuntakeskuksen kirkossa. Messun jälkeen on puurolounas ja infotilaisuus, jossa kootaan ilmoittautumislomakkeet, jotka nuorisotyönohjaaja on jakanut koulussa. Puurolounas on rippikoululaisille ilmainen. AIkuisille 2 € ja lapsille 1 €.

Rippikouluvaihtoehdot

Mikäli mahdollista, oman seurakunnan rippikoulut pyritään pitämään leirimuotoisena Törmävaaran leirikeskuksessa.

Leireille otetaan enintään 15 nuorta. Ensimmäinen leirijakso on vajaan kolmen vuorokauden ja jälkimmäinen vajaan seitsemän vuorokauden pituinen. Leiriläisille tarjotaan ilmainen majoitus ja opetus. Ruokamaksuna peritään ensimmäisestä leirijaksosta 20 € ja toisesta 50 €. Ruokamaksu sisältää yhteensä 10:n leiripäivän aikana aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan sekä tarvittavat saniteetti tarvikkeet eli sen, minkä leiriläinen kotona ollessaankin kuluttaisi. Ruuan valmistuksen kustannuksia ei siis peritä.

TALVIRYHMÄ 18.-21.10.2018 ja 4.-10.3.2019
konfirmaatio 21.4.2019

KESÄRYHMÄ 3.-6.1.2019 ja toinen 3.-9.6.2019
konfirmaatio 22.6.2019

Seurakuntaelämään osallistuminen

Rippikouluun sisältyy seurakuntaelämään osallistuminen.
Alla on kummankin leirin yhteiset tapahtumat. Näiden lisäksi tulee kaksi muuta vapaasti valittavaa seurkaunnan järjestämää tai muuta tilaisuutta tilaisuutta.

Talvileirin kokoontumiset seurakuntakeskuksessa:

Ilmoitetaan myöhemmin

Kesäleirin kokoontumiset seurakuntakeskuksessa:

Ilmoitetaan myöhemmin

Muualla rippikoulunsa käyvät

Muualla rippikoulunsa käyvät osallistuvat seurakunnan toimintaan samalla tavalla kuin muutkin ja saavat osallistumisestaan todistuksen sitten kun kaikki on käyty. Muualla käyvät voivat valita kuudenneksi joko talvikoulun tai kesäkoulun messun.  

Yksityisrippikoulu

Normaalin rippikouluiän ylittäneet voivat osallistua tarvittaessa nk. yksityisrippikoulu.Ota yhteys kirkkoherraan 050 4370001 tai heikki.holma@evl.fi.

Ulkoläksyt

Rippikoulun aikana opetallaan ulkoa kahdeksan asiaa elämän ikäiseksi hengellisen elämän aineistoksi ja avuksi:

Käskyt ja niiden selitykset
Uskontunnustus
Isä meidän-rukous
Herran siunaus
Kaste- ja lähetyskäsky
Pienoisevankeliumi
Rakkauden kaksoiskäsky

Leirien aikana ulkoläksyjä voi tenttiä isosille. Ulkoläksyt tulee olla suoritettuna jälkimmäisen leirijakson toiseksiviimeisenä päivänä. Osa niistä on monelle tuttuja jo entuudestaan, mutta opeteltavaa riittää kaikille. Niitä kannattaa kerrata ja opetella ennen leirejä ja leirien välillä, niin leirien vapaa-aikoina jää mahdollisuus muuhunkin kuin ulkoläksyjen opetteluun.

Käskyt

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.  
2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.  
3. Pyhitä lepopäivä.  
4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.  
5. Älä tapa.  
6. Älä tee aviorikosta.  
7. Älä varasta.  
8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.  
9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.  
10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu

Käskyjen selitykset

Käskyjen selityksiä ei tarvitse osata sanasta sanaan ulkoa, mutta niiden merkitys tulee tuntea ja omin sanoin (kymmenkunta sanaa riittää) selittää.
1. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/1.html
2. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/2.html
3. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/3.html
4. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/4.html
5. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/5.html
6. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/6.html
7. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/7.html
8. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/8.html
9. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/9.html
10. käsky: http://www.evl.fi/katekismus/10kaskya/10.html

Uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,  
Isään, Kaikkivaltiaaseen,  
taivaan ja maan Luojaan,  
  
ja Jeesukseen Kristukseen,  
Jumalan ainoaan Poikaan,  
meidän Herraamme,  
joka sikisi Pyhästä Hengestä,  
syntyi neitsyt Mariasta,  
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,  
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,  
astui alas tuonelaan,  
nousi kolmantena päivänä kuolleista,  
astui ylös taivaisiin,  
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan,  
oikealla puolella  
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan  
eläviä ja kuolleita,  
  
ja Pyhään Henkeen,  
pyhän yhteisen seurakunnan,  
pyhäin yhteyden,  
syntien anteeksiantamisen,  
ruumiin ylösnousemisen  
ja iankaikkisen elämän.

Isä meidän-rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.  
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.  
Tulkoon sinun valtakuntasi.  
Tapahtukoon sinun tahtosi,  
myös maan päällä niin kuin taivaassa.    
Anna meille tänä päivänä  
meidän jokapäiväinen leipämme.    
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,  
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,    
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.    
Äläkä saata meitä kiusaukseen,  
vaan päästä meidät pahasta.  
Sillä sinun on valtakunta  
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.  
Aamen.

Herran siunaus

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon
teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

Kaste- ja lähetyskäsky

Jeesus sanoo: Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.

Pienoisevankeliumi

Jeesus sanoi: ”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”(Joh. 3:16)

Rakkauden kaksoiskäsky

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistä niin kuin itseäsi.” (Luuk. 10:27)

Lyhempikin riittää: "Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi"

Korvaustehtäviä


Etsi suluissa olevista raamatunkohdista vastaukset aukkopaikkoihin

Jeesus oli pitkäperjantaina haudattu ____________________ omistamaan hautaan (Matt. 27:57-61). Sunnuntaiaamuna tapahtui maanjäristys ja ______ vieritti kiven pois haudan suulta (Matt. 28:2-4). Kun ______ menivät haudalle, enkeli ilmestyi heille ja sanoi, että Jeesus ___________________________ (Matt 28:1,6,). Myös ____________ kävivät haudalla ja ihmettelivät (Joh. 20:3-9). Jeesus itse ilmestyi ensin _________________ (Mark. 16:9), sitten kahdelle opetuslapselle __________ johtavalla tiellä (Luuk. 24:13-35). Sen jälkeen hän ilmestyi muutamia kertoja koko opetuslasten joukolle. Kerran hän halusi erityisesti vahvistaa ________ uskoa (Joh. 21:15-19). Suurin joukko, jolle Jeesus ilmestyi yhdellä kertaa, käsitti yli ___ ihmistä. (1 Kor. 15:6). Kaikkiaan mainitaan noin kymmenen eri tapausta, joissa Jeesus ilmestyi __ päivän aikana (Apt. 1:3). Viimeisimmän kohtaamisen yhteydessä (Apt. 1:8-11). Jeesus lupasi opetuslapsilleen _____________. Sen jälkeen hänet ________________________. Samassa yhteydessä enkelit ilmoittivat, että kerran _____________________maan päälle.

Tutki katekismuksesta Kpl 34-36
Mistä kastevesi puhdistaa?

Kasteen sakramentissa toimii Jumala. Mitä hän siinä tekee?

Mitä kaste meistä tekee?

Mitä kaste antaa ja hyödyttää? (3 asiaa)

Mihin Jumala liittää meidät kasteessa?

Tutki Raamatusta:
Monestako kirjasta Raamattu koostuu?
Montako niistä on Vanhassa testamentissa?
Montako Uudessa testamentissa?
Millä kielellä Vanhatestamentti on alun perin kirjoitettu?
Entä Uusi testamentti?
Miten kuuluu Joh. 3:16 (Uuden testamentin kirjojen lyhenteet löytyvät Uuden testamentin alusta)
Raamatun takana on luettelo Raamatussa esiintyvistä mitoista
- kuinka pitkä on kyynärä?
- kuinka paljon oli talentti rahana Uuden testamentin aikaan?
- paljonko arvioit sen olevan tänäpäivänä?
- kuinka pitkä on stadion
Katso Raamatun sanastosta,
- mitä tarkoittaa Messias

- ketä olivat fariseukset

- mitä tarkoittaa Halleluja

- mikä on Apostoli