Työmuoto


Hallinto


KIRKKOLAINSÄÄDÄNTÖ

Voimassa oleva kirkkolansääntö, ks. http://www.evl.fi/avain/lait.html

Luottamushenkilöiden kotisivu: http://www.kirkkopalvelut.fi/luottamushenkilot.

Kirkkovaltuusto 2015-2018

Kristiina Mäkitervo, puheenjohtaja
Kalervo Vuokila, varapuheenjohtaja
Heikki Haapakoski
Pirjo Jurva
Pertti Keränen
Virva Kokko
Johanna Korhonen
Jarmo Kähkönen
Sirpa Niemi
Anita Oinas
Aino Ollitervo
Anneli Pesonen
Kalle Peteri
Soili Skinnari
Anna Ylimartimo

Kirkkoneuvosto 2011-2012

Heikki Holma pj
Virva Kokko vpj (varalla Soile Skinnari)
Pertti Keränen (Johanna Korhonen)
Jarmo Kähkönen (Heikki Haapakoski)
Pirjo Jurva(Anneli Pesonen)
Aino Ollitervo (Sirpa Niemi)
Anna Ylimartimo (Kalle Peteri)

Kirkkohallituksen yleiskirjeet: http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content5D9D1


Johtokunnat

Katso työmuotojen kohdalta
Lähetystyön johtokunta