Toimitila tai -paikka


PappilaPappila on valmistunut 1954. Nykyinen rakennus on ainakin kolmas pappila samalla paikalla. Vuonna 1952 puretun vanhan pappilan edeltäjä oli pappila, jossa syntyi 2. joulukuuta 1813 maailmankuulu kielentutkija ja ensimmäinen suomenkielen professori Matias Aleksanteri Castrén (ks. esim. http://fi.wikipedia.org/wiki/Matias_Aleksanteri_Castr%C3%A9n ks. myös http://www.helsinki.fi/jarj/macastren/ ). Pappilassa on kaksi työntekijöille tarkoitettua asuinhuoneistoa ja vierashuone.